Laerskool Burgersdorp

NUWE PERSONEEL

Mnr Louis Kilian het by Laerskool Burgersdorp aangesluit as faktotum.  Baie welkom in ons midde!

Mev Berna Viljoen het ook nuut by ons aangesluit – sy sal vanaf die 2de kwartaal by mev Greeff oorneem.  Baie welkom!